Ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας καθώς και ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης του συνδρόμου

Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών Ύπνου (ΣΑΥΥ)

Το ΣΑΥΥ είναι μια χρόνια διαταραχή που οδηγεί σε αυξημένη υπνηλία, που σχετίζεται με πρόκληση ατυχημάτων, ενώ έχει συσχετισθεί και με την ανάπτυξη καρδιαγγειακών και μεταβολικών διαταραχών καθώς και κατάθλιψη. Η εξέταση αναφοράς είναι η πολυυπνογραφία και η θεραπεία εκλογής είναι η εφαρμογή συσκευής πίεσης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ήπιας εμφάνισης του συνδρόμου ακολουθείται συντηρητική αγωγή.

Στόχος Eusleep

Το έργο EuSleep αναμένεται να οδηγήσει σε αξιολόγηση αδιάγνωστων ατόμων με προσυμπτωματικό έλεγχο στο γενικό πληθυσμό και στην ανάπτυξη αλγόριθμου με χρήση βιοσημάτων για διαγνωστικό σκοπό. Επιπλέον, στοχεύει στην καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών με τη θεραπεία μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω της παροχής υπηρεσιών αντιμετώπισης του ΣΑΥΥ από απόσταση.

Στόχοι Έργου

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει μια (ολιστική και) αρθρωτή προσέγγιση που πλαισιώνει την τρέχουσα κλινική πράξη από τη διάγνωση μέχρι και τη θεραπεία στοχεύοντας στην ευρεία πληθυσμιακή κάλυψη προσυμπτωματικού ελέγχου, χρησιμοποιώντας εφαρμογές κινητών συσκευών και ψηφιακό περιεχόμενο, με σκοπό τον εντοπισμό των αδιάγνωστων περιστατικών και την πρώιμη διάγωνση του ΣΑΥΥ. Επιπλέον, επιχειρεί να παρέχει βελτιωμένη και ευχερέστερη διάγνωση του ΣΑΥΥ με συσκευές κατ’οίκον μελέτης του ύπνου και την ανάπτυξη εύχρηστων διαγνωστικών μεθόδων, καθώς και υπηρεσιών τηλεϊατρικής καθώς και να αναπτύξει αλγορίθμους για τη βέλτιστη χρήση των φορητών καταγραφών.

Θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες για το Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών Ύπνου;

Συμμετέχοντες Φορείς

Η Oxycare δραστηριοποιείται στον τομέα της Ιατρικής του Ύπνου καθώς και στον τομέα της προμήθειας, εγκατάστασης και υποστήριξης ιατρικών μηχανημάτων, αναπνευστικών συσκευών για την κατ’ οίκον νοσηλεία. Έχει καταφέρει να συνεργαστεί με κλινικές που ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια της Ηπείρου με στόχο σύντομα να καλύψει όλες της περιοχές της Ελλάδας. Διαθέτοντας εμπειρία και την τεχνογνωσία πάνω σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο όπως αυτό της Ιατρικής του Ύπνου, προσφέρει τεχνικές λύσεις και υπηρεσίες τόσο σε επαγγελματίες του χώρου όσο και σε εξειδικευμένα εργαστήρια Ύπνου σε όλη την Ελλάδα.

Το Εργαστήριο Μελέτης Διαταραχών Ύπνου της Πνευμονολογικής Κλινικής λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2000 σε θάλαμο του Νοσοκομείου με την  κατάλληλη διαμόρφωση του σε ένα μονόκλινο δωμάτιο και το control room. Η μελέτη ύπνου γίνεται σε καθημερινή βάση κατά τις νυχτερινές ώρες με συνεχή παρακολούθηση του εξεταζόμενου από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η καταγραφή των δεδομένων του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, των αναπνευστικών παραμέτρων, των οφθαλμικών και μυικών κινήσεων, γίνεται μέσω σύνδεσης του ασθενή με κατάλληλα ηλεκτρόδια.

Η Lime Technology είναι μία νεοφυής εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής. Η προσήλωση της εταιρείας στην καινοτομία των προϊόντων της, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της, την οδήγησαν στην βράβευσή της τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η Έρευνα και Ανάπτυξη στο χώρο της Υγείας/Ευεξίας. Οι εφαρμογές της εταιρείας περιλαμβάνουν ανάλυση δεδομένων, εξαγωγή χαρακτηριστικών και ανάπτυξη συστημάτων εξόρυξης γνώσης (data mining) και ανάλυση ιατρικών σημάτων. Επιπλέον, η Lime Technology, διαθέτει τεχνογνωσία σε πρωτόκολλα αυξημένης ασφάλειας δεδομένων και είναι εξοικειωμένη με ανάπτυξη web services για επικοινωνία με third parties υπηρεσίες.

ΣΥνδρομο ΑπνοιΩν ΥποπνοιΩν Υπνου

Το Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών Ύπνου (ΣΑΥΥ) είναι μια συχνή και χρόνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια πλήρους ή μερικής απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το αποτέλεσμα είναι κατακερματισμένος και μη αναζωογονητικός ύπνος που προκαλεί υπνηλία και μειωμένη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ατυχήματα (τροχαία, εργατικά κ.ά.) και μειωμένη ποιότητα ζωής. Το ΣΑΥΥ έχει συσχετιστεί με την ανάπτυξη καρδιαγγειακών και μεταβολικών διαταραχών, κατάθλιψη και γνωστική δυσλειτουργία.

Εκτιμάται ότι 2 στους 10 ανθρώπους υποφέρουν από ΣΑΥ, εκ των οποίων 90% παραμένει αδιάγνωστο. Εμφανίζεται σε κάθε ηλικία αλλά κυρίως σε άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, είναι 3 φορές πιο συχνό στους άντρες και αφορά κατά κύριο λόγο παχύσαρκα άτομα (BMI>30 kg·m-2).

Το πολυσομνημογραφημά (στο εξής πολϋυπνογραφία), που εκτελείται σε ειδικά εργαστήρια μελέτης ύπνου, αποτελεί τη μέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση του ΣΑΥΥ, έχει όμως υψηλό κόστος και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί ερωτηματολόγια για προσυμπτωματικό έλεγχο, καθώς και ειδικές φορέσιμες συσκευές για κατ’οίκον μελέτη του ύπνου.

Εφόσον τεθεί η διάγνωση του ΣΑΥΥ, η θεραπεία εξαρτάται από τη βαρύτητα του συνδρόμου. Θα χρειαστεί να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (απώλεια βάρους, διακοπή του καπνίσματος, αποφυγή αλκοόλ) και σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις η ενδεδειγμένη και πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι η χρήση συσκευής συνεχούς θετικής πίεσης στους αεραγωγούς (Continuous Positive Airway Pressure – CPAP), σε συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο ζωής. Η CPAP μέσω μιας μάσκας που εφαρμόζει στο πρόσωπο του ασθενούς, συνδέεται σε ένα μηχάνημα που “σπρώχνει” αέρα με πίεση ώστε να διατηρεί ανοιχτούς τους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια του ύπνου. Λόγω της παρεμβατικής φύσεως της CPAP ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών εγκαταλείπει τη θεραπεία.

νεα/ανακοινωσεισ

δειτε ολα τα νεα μασ

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

Το έργο EuSleep χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.

Ο συνολικός Π/Υ είναι 306.800,00€ και η Δημόσια Δαπάνη 269.910,00€.

Συμμετέχοντες Φορείς είναι:
  •  Δ. ΔΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, “Oxycare”
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
  • Lime Technology IKE