Έναρξη Έργου EuSleep

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.